Likovni kritičar Stanko Špoljarić o izložbi


Likovni kritičar Stanko Špoljarić

Svoj osvrt na izložbu Mitte mihi angelum – Pošalji mi anđela, dao je prof. Stanko Špoljarić, likovni kritičar:

“Tema anđela je uvijek bila intrigantna za umjetnike, u vremenu kad je umjetnost imala deskriptivniju notu u prošlosti, a danas umjetnici toj temi pristupaju želeći u jednom fluiditetu forme i suptilnosti oblika na neki način uprisutniti duhovnost, da ona bude vidljiva, a da opet u djelima postoji element upućenosti i dijaloga s transcendentalnosti.

Mislim da je Krešimir Kapetanović uistinu uspio i zadržao jednu divnu dječju začudnost prema motivu. Svojim slikarskim iskustvom, svojim darovanim talentom, svojim zanosom i predanjem uspio je donijeti onu titravost forme gdje tjelesnost je i nije prisutna. Naznačio je tu granicu, a mislim da mu je molitva koje se svi vrlo rado sjećamo iz djetinjstva, bila vodilja, bez obzira što je on to sadržajno znatno obogatio: s puno odnosa, koji su prikaz anđeoskih posebnosti.

Ta divna otvorenost motivu našla je adekvatnu likovnu rukopisnost i dovela je do jedne izložbe koja je osmišljena i izložbe u kojoj svaka slika stoji za sebe, a s druge strane je divna orkestracija anđeoskoga zbora.”